BIG ONE FITNESS

Nutriční poradenství

MUDr. Kateřina Průdková

Díky své profesi si více než kdo jiný uvědomuji důležitost výživy a pohybu pro udržení pevného zdraví. Jsem lékařka a výživa je mým koníčkem již několik let.

 Mé odborné znalosti z oblasti medicíny jsou doplněny absolvováním kurzu nutričního poradenství. Zájem o vzdělávání mi umožňuje poskytovat aktuální a komplexní informace v oblasti zdravé stravy. Mou ambicí je sdílet své znalosti a podporovat klienty na cestě k dosažení jejich z cílů a věřím, že osobním přístupem s pochopením vám s tím mohu pomoci.

Vzdělání
 • MUDr. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno  
Kurzy
 • RYT 200 mezinárodní certifikát instruktora jógy
 • Výživový poradce

E-mail: katerinaprudkova@email.cz  

VÝŽIVOVÝ PLÁN NA MÍRU SESTAVENÝ LÉKAŘKOU

2.200,-Kč

Zahrnuje:

 • Měření tělesného složení –  InBody a zhodnocení výsledků
 • Komplexní vstupní konzultace (společně probereme vaše cíle, návyky, pohybovou aktivitu a dosavadní stravovací návyky)
 • Tvorba jídelníčku (upravíme váš dosavadní jídelníček tak aby splňoval zásady zdravého stravování s ohledem na Vaše oblíbené potraviny)
 • Jídelníček bude zaslán do 10 pracovních dnů elektronicky, zahrnuje několik variant každého jídla.

(před konzultací je třeba vyplnit dotazník a zapsat ukázkový třídenní aktuální jídelníček)

KONTROLNÍ KONZULTACE S LÉKAŘKOU

700,-Kč

 • Platí pouze pro klienty s výživovým plánem.
 • Měření tělesného složení – InBody, zhodnocení výsledku.
 • Lékařka vysvětlí vaše výsledky, změny a doporučí další postup.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE 8 TÝDNŮ S LÉKAŘKOU

5.000,-Kč

Zahrnuje:

 • Výživový plán sestavený lékařkou a dvě kontrolní měření InBody s osobní konzultací ve čtvrtém a osmém týdnu 
 • Pravidelný kontakt s Vámi po dobu celých 8 týdnů. Týdenní online hodnocení Vašich výsledků.