BIG ONE FITNESS

Co je vlastně funkční trénink ?

1240532_10201793530622992_1648243214_n

Jedním z nejčastěji zmiňovaných termínů trenérské praxe posledních let je „funkční trénink“. Toto sousloví na nás skáče ze všech možných informačních zdrojů. Velmi často se ale setkávám se situacemi, kdy lidé neumí termín zařadit či vysvětlit. Tento fakt mě vedl napsat pár slov právě o funkčním tréninku.

Základem funkčního tréninku jsou přirozené každodenní pohyby ze života člověka. Funkční pohyb je specifický svou komplexností, širokým rozsahem pohybu a zapojením více svalových skupin najednou za působení dalších okolních vlivů. Základem funkčních pohybů jsou kinematické řetězce (skupiny svalů a kloubů, které spolupracují na daných pohybech).

Funkčním tréninkem učíme člověka ovládat svoje tělo ve všech možných rovinách pohybu. Jde o trénink pohybů, nikoliv jednotlivých svalových partií. Základem funkčních pohybů jsou kinematické řetězce (skupiny svalů a klubů, které spolupracují na daných pohybech). Ve funkčním tréninku je hlavním cílem pomoci člověku zvládat běžné každodenní pohyby s vyšší výkonností, intenzitou a nižším rizikem úrazu. Trénink vede ke svalové rovnováze, lepší kloubní stabilitě a podporuje rozsah práce člověka ve všech třech rovinách pohybu.

Váš trenér
Michal Velkov